Organisatie training

Binnen een organisatie werken mensen samen, ontmoeten ze elkaar. Samenwerken vraagt om communicatie. Communicatie die bijdraagt aan een optimaal werkklimaat vraagt als eerste een helder inzicht in jezelf en je eigen beweegredenen. Als er tijdens een training alleen over de verandering of de stagnatie wordt gesproken dan blijft er veel informatie onder de oppervlakte liggen. Juist het inzetten van interventies uit BML, waarbij de deelnemers worden uitgenodigd in beweging te komen, geeft op een creatieve manier de gelegenheid extra inzichten te verwerven. Over iets praten wordt veranderd in –beleven en ervaren.
Jos Dolstra - Training & Coaching
Deze trainingen worden op maat gemaakt aansluitend de huidige situatie, het verlangde resultaat en speelt daarbij steeds in op de behoefte van deelnemers en organisatie.

In plaats van theorie alleen zet Jos interventies die de deelnemers in beweging laten komen bijdragende aan een hoge mate van effectiviteit van de training. Het aan het licht brengen en doorbreken van stagnaties is hierbij een prioriteit.
Vanuit een optimale verbinding wordt door Jos de ruimte geboden om in een veilige setting het eigen handelen te onderzoeken, te duiden en nieuwe “bewegingen” te onderzoeken.

Thema’s

  • Communicatie (binnen teams, tussen management en medewerkers, etc.
  • Effectieve en flexibele samenwerking.
  • Bevlogenheid, motivatie, betrokkenheid.
  • Leiding geven.
  • Talentontwikkeling.
  • Verandermanagement.
Indien gewenst laat Jos zich vergezellen door een professional op het gebied van bestuurskunde & organisatiepsychologie en/of andere professionals.

Wat betekent dit voor een opdrachtgever? Jos denkt mee, schakelt snel en is vanuit haar eigen ervaring als ondernemer in staat zich te verplaatsen in de problematiek die speelt in een bedrijf.