Individuele coaching

Voor wie?

Zoek je een betrokken coach, die naast praten ook het lichaam betrekt om je de mogelijkheid te bieden om datgeen bewust te maken dat met praten erover alleen minder toegankelijk blijft. Die haar vakkennis koppelt aan levenservaring en zelf te boven komen van een diepe ingrijpende inzinking? Neem dan contact op.

Jos Dolstra Training en Coaching - Over Jos

KERNDOELEN

  • Gericht op bewustwording en persoonlijke groei.
  • Inzicht verwerven in het eigen gedrag.
    Het verkennen van patronen en overlevingsstrategie en het ervaren van nieuwe mogelijkheden.
  • Betere communicatie met het eigen lichaam.
  • Het exploreren en uiting geven in wat er in de client leeft en het verkrijgen van meer plezier.
  • Het optimaliseren van de uitwisseling tussen de persoonlijkheid (met aangeleerd gedrag) en de wezenlijkheid (het onvervormbare unieke Zelf).
  • Minderwaardigheid en compensatiegedrag.

Jos gebruikt interventies uit Body & Mind Language om te komen tot inzichten die met gesprekstherapie alleen moeilijk te verkrijgen zijn. Van nature verdedigt de mens zich tegen het opnieuw beleven van pijnlijke ervaringen en emoties. Onze ratio alleen kan onvoldoende door deze weerstand heen. Door de unieke combinatie van taal en het inzetten van het lichaam wordt een ander bewustzijnsniveau aangesproken en op een effectieve wijze ruimte geboden aan verkenning van het eigen functioneren.