Coachen met Body & Mind Language

Beweging draagt onze diepste beweegreden in zich.

Auteur: Jos Dolstra

Jos heeft drie boeken gepubliceerd over de relatie tussen lichaams- en levenshouding en haar visie op coaching.
Zij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen persoonlijkheid en ziel, het inzetten van het lichaam bij coaching, minderwaardigheid en compensaties etc. De boeken kunnen worden besteld en toegezonden.

Jos Dolstra - Boek Coachen met Body & Mind Language

Over het boek Coachen met Body & Mind Language

Na het succes van het eerste boek “Body & Mind Language – de samenhang tussen onze levenshouding en lichaamshouding” komt Jos Dolstra met haar tweede boek, waarin zij haar visie op coaching toelicht.

Body & Mind Language gebruikt de metafoor die in gesproken taal verborgen ligt als uitgangspunt voor het inzetten van interventies vanuit het lichaam. De informatie uit de gesproken taal wordt vertaald naar de symbolische taal van het onbewuste in gebaar, houding, klank en bewegingsmogelijkheden. De cliënt praat niet slechts over het probleem en eventuele oplossingen, maar ervaart de verschuiving.Volgens Jos Dolstra wordt dat wat als een probleem ervaren wordt, gekenmerkt door een stagnatie. Er is een gebrek aan flexibiliteit, keuzemogelijkheden en ruimte. Door de blokkade niet te veroordelen maar volledig te omarmen als informatie en transformatiemogelijkheid, ontstaat bewustwording en ruimte.

Naast bewust worden van de lichamelijke sensaties in ons lichaam, een belangrijke stap naar inzicht, richt BML zich op uiting. Juist onze mogelijkheid tot uiting is gekleurd en aangepast door ervaringen die we in onze jeugd opdoen. Het pad leidt van stagnatie tot creatie: het manifesteren van wat in ons leeft en daar uiting aan geven op een manier die ten goede komt aan ons geestelijk en lichamelijk welbevinden.

BML is een faciliterende, transformatieve coaching waarbij balans wordt gezien als een harmonieuze uitwisseling tussen de persoonlijkheid en de ziel. In het boek zijn tientallen interventies opgenomen die kunnen worden ingezet in coaching, therapie, training, onderwijs, management, creatieve vakken, talentontwikkeling etc.

BESTEL HET BOEK

Bestel Coachen met Body & Mind Language

Boek: € 24,95 (incl. 9% btw)
Verzendkosten: €4,95
Totale kosten: €29,90 euro

Vul onderstaand formulier in om uw bestelling rond te maken.

  • Vink het vakje aan

Over de auteur.

Jos Dolstra - auteur Body & Mind Language

Body & mind language is een effectieve coachprofessionalisering, waarbij houding, beweging en gesproken taal samen leiden tot het verkrijgen van informatie.

In haar eerste boek beschrijft Jos de relatie tussen onze vorming en de manier waarop ons lichaam zich toont en beweegt. In haar tweede boek gaat zij dieper in op het inzetten van de methode tijdens coaching.

Jos gaat ervan uit dat in beweging de diepste beweegredenen van een mens getoond worden. In de visie van Jos reikt de coach of trainer een speelveld aan waarbij de client of het team wordt gefaciliteerd door middel van interventies de ruimte te krijgen te verkennen en te verbreden.

Jos Dolstra

De voorloper van Coachen met Body & Mind Language

Body & Mind Language

De relatie tussen lichaamstaal, lichaamshouding en levenshouding

Auteur: Jos Dolstra

Het eerste boek Body & Mind Language van Jos Dolstra vertelt op toegankelijke wijze over de connectie tussen de manier waarop we door het leven zijn gevormd (levenshouding) en de manier waarop dit terug te zien en ervaren is in ons lichaam (lichaamshouding).