Jos Dolstra Training & Coaching

“Van bewuste beweging naar bewustZijn”

Jos Dolstra ontwikkelde de methode Body & Mind Language en is oprichter van het Instituut voor Body & Mind Language en van Dolstra Dance Centre. Zij is als voorzitter verbonden aan het Instituut voor Body & Mind Language.

Jos Dolstra

VISIE

BML gaat uit van de relatie tussen levenshouding en lichaamshouding. Dit betekent dat de manier waarop de mens is gevormd (levenshouding) leidt tot een aanpassing die direct is terug te vinden in het lichaam (lichaamshouding en beweging). Juist in beweging toont de mens zijn beweegredenen!

BML biedt een unieke combinatie tussen gesproken taal en lichaamstaal, waardoor enerzijds het lichaam de mogelijkheid biedt tot ervaring en taal bijdraagt tot duiding en betekenisgeving. BML onderzoekt het gedrag zonder oordeel en vanuit optimale verbinding en omarmt alles wat zich voordoet als informatie.

Een mens is zich vaak onbewust van de overtuigingen die hem aansturen. Deze aangeleerde aannames botsen regelmatig met onze innerlijke waarden, dat wat wij als mens echt belangrijk vinden. Expressie mogen geven aan wat voor jou belangrijk is leidt tot een gezonde geest en een gezond lichaam en draagt bij aan een inspirerende werksfeer.

Vanuit deze zienswijze wordt coaching geen “kunstje aanleren” maar wordt steeds getoetst of nieuw gedrag uiting geeft en recht doet aan wie men wezenlijk is. Volgens Jos is dat een absolute voorwaarde om nieuw gedrag daadwerkelijk te kunnen toepassen.

Expressie mogen geven aan wat voor jou belangrijk is leidt tot een gezonde geest en een gezond lichaam en draagt bij aan een inspirerende werksfeer.

Jos Dolstra heeft drie boeken uitgegeven: Van bewust bewegen naar bewust zijn, Coachen met Body & Mind Language en Body & Mind Language.

1e boek:

Body & Mind Language

De relatie tussen lichaamstaal, lichaamshouding en levenshouding.

Jos Dolstra - Body & Mind Language

Auteur: Jos Dolstra

Het eerste boek Body & Mind Language van Jos Dolstra vertelt op toegankelijke wijze over de connectie tussen de manier waarop we door het leven zijn gevormd (levenshouding) en de manier waarop dit terug te zien en ervaren is in ons lichaam (lichaamshouding).

2e boek:

Coachen met Body & Mind Language

Beweging draagt onze diepste beweegreden in zich.

Boek Coachen met Body & Mind Language - Jos Dolstra

Auteur: Jos Dolstra

Na het succes van het eerste boek “Body & Mind Language – de samenhang tussen onze levenshouding en lichaamshouding” komt Jos Dolstra met haar tweede boek, waarin zij haar visie op coaching toelicht.

3e boek:

Van bewust bewegen naar bewust zijn

Creatieve en effectieve methode om gesproken taal te koppelen aan lichaamstaal, houding en beweging.

Van bewust bewegen naar bewust zijn - cover - Jos Dolstra

Auteur: Jos Dolstra

In haar derde boek beschrijft Jos aspecten van BML coaching, aangevuld met inspirerende interventies. De samenwerking tussen gesproken taal en lichaamstaal en het gebruik van houding en beweging tijdens coaching wordt beschreven.